Избери език: BG l ENG

A+ | A-
 
;

ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Варна Меритайм ООД
ул. Орел № 14
9003 Варна
България

тел.: +359 52 370 403

office@varnamaritime.com
metalock@varnamaritime.com


ИН по ЗДДС: BG103770612
______________________

Димчо Димов - Управител
Илзе Атанасова - Прокурист

 


Механични ремонти

  • Пълен ремонт на главни двигатели, спомагателни дизелгенератори, помпи, редуктори, охладители, въздушни компресори, корабна арматура
  • Ремонт на всички видове палубни механизми – брашпил, лодъчно устройство, хидроцилиндри, товарни кранове и др.
  • Пълен ремонт на утилизационни и спомагателни котли, валопроводи
  • Изработка на различни спомагателни детайли – втулки, шпилки, фланци, нестандартни болтове, ролки, нипели, рингове, куплунзи
  • Благодарение на мобилната си организационна структура и оборудване компанията предлага аварийни ремонти, осъществявани от висококвалифицирани екипи за кратки срокове по всички точки на света
 
Стр 1 2

2020, Всички права запазени. Варна Меритайм ООД
Механични ремонти