Избери език: BG l ENG

A+ | A-
 
;

ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Варна Меритайм ООД
ул. Орел № 14
9003 Варна
България

тел.: +359 52 370 403
факс: +359 52 370 406
office@varnamaritime.com
metalock@varnamaritime.com


ИН по ЗДДС: BG103770612
______________________

Димчо Димов - Управител
Илзе Атанасова - Прокурист

 


Съоръжения

За извършване на кораборемонтната си дейност Варна Меритайм ООД използва кейови и докови съоръжения, собственост на кораборемонтен завод ТЕРЕМ – КРЗ Флотски Арсенал - Варна ЕООД. 

Параметрите на доковете са следните :
 
Плаващ док 1

Дължина 155 м
Ширина 22,8 м
Газене 8,7 м
Кранове - 2 крана по 5 тона
Подемен капацитет 7500 т
Плаващ док 2

Дължина 135,8 м
Ширина 16 м
Газене 6 м
Кран 8 тона
Подемен капацитет 2200 тона
 
 

   
 

2019, Всички права запазени. Варна Меритайм ООД
Съоръжения