Избери език: BG l ENG

A+ | A-
 
;

ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Варна Меритайм ООД
ул. Орел № 14
9003 Варна
България

тел.: +359 52 370 403
факс: +359 52 370 406
office@varnamaritime.com
metalock@varnamaritime.com


ИН по ЗДДС: BG103770612
______________________

Димчо Димов - Управител
Илзе Атанасова - Прокурист

 
ДОБРЕ ДОШЛИ!

Нашият екип се състои от професионалисти в сферата на комплексното кораборемонтно обслужване, които могат да предоставят на всеки взискателен клиент гъвкави технически решения на конкурентни международни цени.

Заедно обединяваме технологични знания и професионален опит в корабостроенето и кораборемонта. Това ни дава по-задълбочен поглед върху индивидуалните изисквания на всеки отделен клиент и възможност да предоставим по-ефективна кораборемонтна услуга.

Изтеглете :  Нашата брошура  (в PDF формат)             Нашата презентация (в PDF формат) 
                                              
 
                


Варна Меритайм ООД е партньор в проекта
SHIPLYS (Ship Lifecycle Software Solutions), финансиран по рамкова програма ХОРИЗОНТ 2020 на Европейската комисия, който стартира през м.септември 2016 г.

Подробна информация за проекта:
www.shiplys.com

Бюлетин на SHIPLYS - май 2018
Бюлетин на SHIPLYS - декември 2016

                         

ПРОДУКТОВО ПОРТФОЛИО
СЕРТИФИКАТИ И ЧЛЕНСТВА


СЕРТИФИКАТИ
ЧЛЕНСТВА

Член на Международната Металок Асоциация
   
2019, Всички права запазени. Варна Меритайм ООД
Варна Меритайм ООД