Варна Меритайм - кораборемонтни услуги
EN     RU


За нас

 
История: Компанията започва дейността си през 1991 г. и през първите години от съществуването си извършва основно аварийни ремонти на съдове на море. От 1996 г. дружеството се ангажира с докови и класови ремонти на кораби до 40 000 DWT като заема значителна част от кораборемонтния пазар в България. В ситуация на тежка конкурентна среда компанията е изпълнила договори за ремонт на повече от 250 кораба.

Настояще: Варна Меритайм ООД има утвърден положителен имидж благодарение на качеството на предлаганите услуги, спазване на договорените срокове, лоялно отношение, гъвкавост и ангажираност към клиентите си.
Успешно си сътрудничим с Технически университет - Варна, ВВМУ, с представителствата на всички корабни регистри, с доставчиците на корби бои и резервни части, намиращи се във Варна.

Мисия: Нашата мисия е да доставяме на клиентите ни услуги високо качество, адаптирани към техните специфични нужди.  Стратегията на ръководството е насочена към стандартизация и усъвършенстване на кораборемонтните операции, повишаване рентабилността чрез внедряване на нови технологии, нарастваща ефективност от използване на технически съоръжения и работна сила, оптимизиране на организационната структура, преквалификация на съществуващите и изграждане на нови кадри.

Здравословни и безопасни условия на труд: Нашите служители са най-ценния ни актив и се стремим да обезпечаваме здравословни и безопасни условия на труд с цел превенция на инциденти и наранявания. Спазвайки международните стандарти, ние се опитваме да сведем до минимум рисковете на работното място и да защитим околната среда.Всички видове кораборемонтни услуги, гъвкави технически решения на конкурентни международни цени.

Екип от професионалисти в сферата на комплексното кораборемонтно обслужване.
  МЕНЮ

Начало
За нас
Сертификати
Представители
Полезно
Членства
Контакти
ПОРТФОЛИО

Докуване
Корпусно-заваръчни работи
Механични ремонти
Тръбарски ремонти
Електро ремонтни дейности
Металок ремонти
КОНТАКТИ

Адрес: гр. Варна, ул. Орел № 14

Телефон:
+359 52 370 403

Мобилен:
+359 889 404 328

E-mail:
office@varnamaritime.com

2023, Всички права запазени. Защита на личните данни