Избери език: BG l ENG

A+ | A-
 
;

ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Варна Меритайм ООД
ул. Орел № 14
9003 Варна
България

тел.: +359 52 370 403
факс: +359 52 370 406
office@varnamaritime.com
metalock@varnamaritime.com


ИН по ЗДДС: BG103770612
______________________

Димчо Димов - Управител
Илзе Атанасова - Прокурист

 


Електро ремонтни дейности

  • Мега тест на ел.системи
  • Ремонт на различни видове ел.мотори, генератори, пренавиване, балансиране
  • Изработка на ел. табла, нови кабелни линии по проект на клиента.
 

2019, Всички права запазени. Варна Меритайм ООД
Електро ремонтни дейности