Избери език: BG l ENG

A+ | A-
 
;

ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Варна Меритайм ООД
ул. Орел № 14
9003 Варна
България

тел.: +359 52 370 403
факс: +359 52 370 406
office@varnamaritime.com
metalock@varnamaritime.com


ИН по ЗДДС: BG103770612
______________________

Димчо Димов - Управител
Илзе Атанасова - Прокурист

 


Металок ремонти


METALOCK метода се използва при “студени” ремонтни работи на отливки от чугун, лята стомана и незаваряеми метали. Този метод се базира на ограничаване и заключване на пукнатини на отливки, както и на възстановяване на цялостно разрушени отливки. Пукнатината в чугунения компонент се заключва с ключ, който поема и двата вида напрежения - опънови и натискови. Винтовете, наречени METALACE, се вкарват по дължина на пукнатината, за да обхванат силите на срязване. Това е “студен” ремонтен процес, превъзхождащ методите на заваряване при материали, чувствителни на напрежения.
 

METALOCK методът възниква през 30-те години на двадесети век в нефтените полета на щата Тексас в САЩ и взема надмощие над ремонтите, правени по заваръчните методи заради тяхната взривоопасност. По тази причина методът е бил развит като система, елиминираща топлинната обработка с много допълнителни предимства, включително и предотвратяването на деформации, което от своя страна в много случаи спестява необходимостта от допълнителна машинна обработка. Последващото развитие от отбранителните сили на САЩ по време на Втората Световна война е спомогнало за разпространението на тази технология и нейното приемане в тежката промишленост, особено в морската индустрия.
По-нататъшното развитие на технологията е довело до основаването на Международната Асоциация на METALOCK (M.I.A.) през 1950 г. Сега асоциацията се е превърнала в уникална организация, работеща в над 70 страни по света. Веднъж годишно се провеждат конференции в различни точки на света и това позволява на членовете да обновяват техниките и разширяват предлаганите от тях услуги.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА METALOCK МЕТОДА

METALOCK методът за ремонт на отливки е приложим във всички отрасли на индустрията:

• Морска и офшорна
• Металургична
• Машиностроителна
• Нефтохимическа – рафинерии
• Енергийна
• Автомобилна
• Железопътна
• Ковашко - пресова
• Целулозно - хартиена
• Минно - преработвателна и циментова
• Геоложко - проучвателна по суша и вода
• Преработвателна промишленост
• и всички други сфери на промишлеността, където присъстват отливки в машинния парк и оборудване.

Благодарение на METALOCK метода в морската индустрия са били спестени много разходи на корабособствениците, намалявайки загубата на време от аварии.
Също така в отраслите на тежката индустрия, където използваните технологии не търпят забавяне на производствения цикъл, използването на METALOCK метода спомага за предотвратяване на огромни загуби на средства и време.
Ремонтните работи обикновено се извършват на място, без да се налага демонтаж на повреденото съоръжение от работното му положение.

Материалът, който се използва в METALOCK процеса, е никелова сплав. Преимуществата, които този материал има е неговата еластичност в закалено състояние, давайки приемлива опънова сила, ниска степен на напрежения при закаляване и много нисък коефициент на термично разширение, подобно на чугуна. Устойчивостта срещу корозия е малко по-голяма от тази на стоманата или чугуна и тези му качества го правят идеален материал за повечето ремонтни работи.

• Обикновено ремонта се извършва на място, спестявайки много време необходимо за разглобяване и транспорт.
• Запазва оригиналната повърхност.
• Намалява и поглъща натисковите и разсейва опъновите напрежения в отливката.
• Разпространява натоварването далеч от точките на умора.
• Редуцира до минимални стойности вътрешните напрежения, които са станали причина за разрушаването или са оказали частично влияние за това.
• Поддържа нисък коефициент на линейно и термично разширение на обработвания метал.
• Тъй като това е “студен” ремонт (под температурите на фазови превръщания на метала), не изисква нагряване, което би предизвикало поява на нови напрежения.

"Относно ползите от прилагане на Металок процеса" - разяснителен документ от Международната Металок Асоциация (на английски език)

ИЗТЕГЛИ:
Metalock Repairs Part 1.pdf
Metalock Repairs Part 2.pdf
Metalock Repairs Part 3.pdf
Metalock Repairs Part 4.pdf
Metalock Repairs Part 5.pdf
Metalock Repairs Part 6.pdf
 

 
 

2019, Всички права запазени. Варна Меритайм ООД
Металок ремонти