Варна Меритайм - кораборемонтни услуги
EN     RU


ИСТОРИЯ НА METALOCK МЕТОДА

ИСТОРИЯ НА METALOCK МЕТОДА

METALOCK методът възниква през 30-те години на двадесети век в нефтените полета на щата Тексас в САЩ и взема надмощие над ремонтите, правени по заваръчните методи заради тяхната взривоопасност. По тази причина методът е бил развит като система, елиминираща топлинната обработка с много допълнителни предимства, включително и предотвратяването на деформации, което от своя страна в много случаи спестява необходимостта от допълнителна машинна обработка. Последващото развитие от отбранителните сили на САЩ по време на Втората Световна война е спомогнало за разпространението на тази технология и нейното приемане в тежката промишленост, особено в морската индустрия.
По-нататъшното развитие на технологията е довело до основаването на Международната Асоциация на METALOCK (M.I.A.) през 1950 г. Сега асоциацията се е превърнала в уникална организация, работеща в над 70 страни по света. Веднъж годишно се провеждат конференции в различни точки на света и това позволява на членовете да обновяват техниките и разширяват предлаганите от тях услуги.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА METALOCK МЕТОДА

METALOCK методът за ремонт на отливки е приложим във всички отрасли на индустрията:

• Морска и офшорна
• Металургична
• Машиностроителна
• Нефтохимическа – рафинерии
• Енергийна
• Автомобилна
• Железопътна
• Ковашко - пресова
• Целулозно - хартиена
• Минно - преработвателна и циментова
• Геоложко - проучвателна по суша и вода
• Преработвателна промишленост
• и всички други сфери на промишлеността, където присъстват отливки в машинния парк и оборудване.

Благодарение на METALOCK метода в морската индустрия са били спестени много разходи на корабособствениците, намалявайки загубата на време от аварии.
Също така в отраслите на тежката индустрия, където използваните технологии не търпят забавяне на производствения цикъл, използването на METALOCK метода спомага за предотвратяване на огромни загуби на средства и време.
Ремонтните работи обикновено се извършват на място, без да се налага демонтаж на повреденото съоръжение от работното му положение.

МАТЕРИАЛЪТ ИЗПОЛЗВАН В METALOCK ПРОЦЕСА

Материалът, който се използва в METALOCK процеса, е никелова сплав. Преимуществата, които този материал има е неговата еластичност в закалено състояние, давайки приемлива опънова сила, ниска степен на напрежения при закаляване и много нисък коефициент на термично разширение, подобно на чугуна. Устойчивостта срещу корозия е малко по-голяма от тази на стоманата или чугуна и тези му качества го правят идеален материал за повечето ремонтни работи.

НЯКОИ ОТ ПРЕДИМСТВАТА НА METALOCK МЕТОДА

• Обикновено ремонта се извършва на място, спестявайки много време необходимо за разглобяване и транспорт.
• Запазва оригиналната повърхност.
• Намалява и поглъща натисковите и разсейва опъновите напрежения в отливката.
• Разпространява натоварването далеч от точките на умора.
• Редуцира до минимални стойности вътрешните напрежения, които са станали причина за разрушаването или са оказали частично влияние за това.
• Поддържа нисък коефициент на линейно и термично разширение на обработвания метал.
• Тъй като това е “студен” ремонт (под температурите на фазови превръщания на метала), не изисква нагряване, което би предизвикало поява на нови напрежения.

"Относно ползите от прилагане на Металок процеса" - разяснителен документ от Международната Металок Асоциация (на английски език)
Всички видове кораборемонтни услуги, гъвкави технически решения на конкурентни международни цени.

Екип от професионалисти в сферата на комплексното кораборемонтно обслужване.
  МЕНЮ

Начало
За нас
Сертификати
Представители
Полезно
Членства
Контакти
ПОРТФОЛИО

Докуване
Корпусно-заваръчни работи
Механични ремонти
Тръбарски ремонти
Електро ремонтни дейности
Металок ремонти
КОНТАКТИ

Адрес: гр. Варна, ул. Орел № 14

Телефон:
+359 52 370 403

Мобилен:
+359 889 404 328

E-mail:
office@varnamaritime.com

2024, Всички права запазени. Защита на личните данни